Menu

De stedelijke mobiliteit kenmerkt zich door een grote diversiteit aan uitdagingen. In de stad komt alles samen: autoverkeer, vrachtvervoer en bezorgend verkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Daarnaast vechten verschillende doelstellingen om prioriteit: we willen betere doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid, maar ook de milieubelasting terugdringen.  

De stad kenmerkt zich door een grote dynamiek. Voortdurend moeten er verschillende scenario's ingezet worden vanwege evenementen en incidenten die zich gepland of ongepland voordoen. Om die complexiteit de baas te kunnen leveren wij een uitgebreide toolbox. Van systemen op straat die een directe interactie hebben met de reiziger tot city management, waarbij op basis van scenario's een groot aantal systemen gelijktijdig kan worden bestuurd.

 

Cases