Menu

Naarmate steeds meer mensen een auto hebben, en vaker en verder reizen, is het onontkoombaar dat het interstedelijk verkeer drukker wordt. Wegen aanleggen wordt niet langer als enig acceptabel middel beschouwd om deze verkeersdruk het hoofd te bieden. Integrale technologische oplossingen worden daarmee steeds belangrijker om het verkeersnetwerk in te richten, en te zorgen voor maximale prestaties in verkeerscapaciteit en reductie van ongelukken en vertragingen. Wij hebben verschillende technologieën voor langs de weg beschikbaar, zoals snelwegsystemen, CCTV (Closed Circuit TeleVision), signalering en variabele signalering, inclusief bovenliggende stuursystemen.

Door onze kennis van verkeersbeheersystemen in zowel de interlokale- als stedelijke markt te combineren met onze systeemintegratie expertise, kunnen wij ook projecten realiseren die op de grens tussen verkeersnetwerken en -systemen balanceren. Deze systemen geven operators de informatie die nodig is om de status van verkeer in het netwerk te begrijpen, en ondersteunen daarmee de strategische selectie van verkeersbeheerplannen die de verkeersstroom leiden en coördineren. 

Beheersystemen voor interlokaal verkeer helpen opdrachtgevers met:

• Het verbeteren van veiligheid en efficiëntie door middel van incident detectie, CCTV en (variabele verplichte) snelheidsregelingen 

• Effectieve omleidingen en aangepaste netwerkregelingen door een overkoepelende strategische netwerkregeling

 

Cases