Menu

De verkeerssignalering boven de snelweg draagt in grote mate bij aan de veiligheid en doorstroming op het hoofdwegennet. Een belangrijke schakel daarbij zijn de Wegkantstations (WKS).