Menu

Een verkeersregelinstallatie, of VRI, is de technische benaming van de verkeerslichten op het kruispunt. Het is een samenstel van diverse technische systemen dat nodig is om de verkeersstromen op het kruispunt te regelen, door middel van het geven van optische signalen aan weggebruikers. De VRI draagt zorg voor een veilige en efficiënte afwikkeling van het verkeer. Een verkeersregelinstallatie kan om diverse redenen geplaatst worden. Veelgebruikte criteria zijn verkeersveiligheid en capaciteitsvergroting, maar ook prioritering voor bepaalde doelgroepen, comfort en milieu. Het belangrijkste onderdeel van de VRI is de verkeersregelautomaat, de VRA. Dat is de feitelijke hardware en software die vanuit een straatkast met behulp van een intelligent regelprogramma de verkeerslichten beveiligd en aanstuurt.