Menu

Om adequaat Dynamisch Verkeersmanagement toe te passen en verkeersinstallaties en -objecten efficiënt te beheren worden verkeerscentrales ingericht. Vanuit deze verkeerscentrales worden maatregelen genomen om de veiligheid en doorstroming van het verkeer te verbeteren. Verkeersleiders, operators en beheerders hebben hiervoor de beschikking over een uitgebreide diversiteit aan informatiebronnen. De taakmanager is ontwikkeld om de juiste informatie, op het juiste moment bij de juiste persoon te krijgen,zodat de noodzakelijke verkeers- en veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen.