Menu

Slimme meter

Het energieakkoord schrijft voor dat eind 2020 80% van de inwoners van de Europese Unie voorzien moet zijn van een slimme meter om het energieverbruik terug te dringen. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst, en waren zeer verheugd met het contract voor de installatie van de slimme meters. Dynniq is hoofdaannemer en verantwoordelijk voor het volledige proces. Zowel het contact met de klant als het aanleveren en verwisselen van de elektriciteit- en gasmeter en de saneringen valt onder onze verantwoordelijkheid.