Menu

​Inrichting Verkeerscentrale Noordwest Nederland

De verkeerscentrale in Velsen is eigendom van Rijkswaterstaat. Vanuit deze verkeerscentrale worden de verkeersstromen van de snelwegen in Noord-Holland gemonitord en waar nodig maatregelen genomen om de verkeersstromen te verbeteren. Door de uitbreiding van de Noord-Hollandse snelwegen met de spitsstroken en de Tweede Coentunnel is het noodzakelijk geweest de verkeerscentrale uit te breiden. Dynniq was verantwoordelijk voor de grootschalige renovatie van de technische systemen van de verkeerscentrale. De werkzaamheden zijn zodanig uitgevoerd dat de primaire processen en dienstverlening van de centrale ongestoord door konden gaan.