Menu

​Dynamisch verkeersmanagement op de A6

De A6 bij Almere wordt uitgebreid naar vier rijstroken per rijrichting. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert, en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Dynniq is de exclusieve onderaannemer van Parkway6 en verantwoordelijk voor de technische installaties in dit project. Het projectteam werkt aan de dynamische verkeersmanagementinstallaties op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet van de A6. Hieronder valt onder meer het ontwerp en de installatie van de wegkantstations, de verkeersregelinstallaties, transmissie en de openbare verlichting. Dynniq installeert in dit project de nieuwe versie van het OS6 Wegkantsysteem. Met dit nieuwe wegkantsysteem is Beheer op Afstand mogelijk, waarbij het systeem connectie maakt met een server van Rijkswaterstaat. Via deze verbinding wordt informatie uitgewisseld, die gebruikt wordt om het onderhoud te optimaliseren.