Menu

De installaties van een tunnel of een brug komen allemaal samen in de besturing. Lokale besturing verzorgd de werking van de afzonderlijke installaties; de centrale besturing verzorgd de monitoring en bediening van het object als geheel. Deze besturingen worden gerealiseerd naar de specifieke eisen van de brug, sluis of gemaal, en de daarmee gemoeide infrastructuur. Dynniq levert hiervoor een combinatie van technisch kennis met ervaring in het domein.